Έκλεισε ο ΟΑΕΔ Λαμίας λόγω κορωνοϊού: Έξι κρούσματα σε εργαζομένους

Έξι ήταν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ Λαμίας, που αρχές της εβδομάδας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του «κατόπιν επιβεβαιωμένου κρούσματος».

Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπει ο ΕΟΔΥ για τους χώρους εργασίας στο δημόσιο τομέα με προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων μιας δημόσιας υπηρεσίας ή του συνόλου αυτών, όταν επιβεβαιωθούν κρούσματα.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που υπάρξει αναστολή, θα πρέπει ρητά να διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών για το χρόνο αναστολής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Για τους υπαλλήλους που νόησαν από covid-19 έγινε η απαραίτητη ιχνηλάτηση και έχουν τεθεί σε καραντίνα οι στενές επαφές τους.