Η δραστηριότητα του ΕΚΣΕΔ Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το 2020

Σε 901 περιστατικά με 13.692 εμπλεκόμενα άτομα εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 457 περιστατικά εκτός περιοχής FIR, επιλήφθηκε το 2020, ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ/ΝΤ), στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου και αφορούσε 13.642 άτομα.

Το ΕΚΣΕΔ/ΝΤ σε βάθος 7ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει, κατά μέσο όρο 1.920 περιστατικά εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 440 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παρέχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 61.442 άτομα περίπου, ετησίως.

Από τα 1.358 περιστατικά που διαχειρίστηκε το ΕΚΣΕΔ, τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 27.334 άτομα, τα 506 περιστατικά (ποσοστό 37,26%) αφορούσαν 16.973 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 62,09%).

Επιπρόσθετα, με μέριμνα του ΕΚΣΕΔ/ΝΤ παρασχέθηκε συνδρομή σε 81 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 8 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.

Τέλος, το έτος 2020 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (ΕΚΣΕΔ/ΑΤ) είχε συμμετοχή σε 37 περιστατικά πραγματοποιώντας 72 εξόδους με 154,9 ώρες πτήσης συνολικά.