Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης: Δημιουργεί διαδικτυακό τόπο για μαθήματα και σεμινάρια

Στη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου όπου θα υπάρχουν μια σειρά από μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια, θα προβεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ).

Όλα αυτά στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και την βιώσιμη κινητικότητα, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού και της παραμονής των περισσοτέρων στο σπίτι.

Το πρόγραμμα του ΠΣΕΟ περιλαμβάνει πέντε κύκλους μαθημάτων οι οποίοι είναι: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Ποδηλατώντας, Μοτοσικλέτα και Αναβάτης, Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική ασφάλεια και Κοινωνία της Κυκλοφορίας.