Επίτροπος Κυριακίδου: Η ΕΕ επιτείνει το συντονισμό και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Η ΕΕ επιτείνει το συντονισμό της αντίδρασής της σε σχέση με τον κορωνοϊό από την Κίνα, συντονίζοντας μέτρα ελέγχου στα σημεία εισόδου και προετοιμάζοντας κοινές προμήθειες υγειονομικού εξοπλισμού αν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Συγκεκριμένα η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, ενημερώνοντας τον Τύπο για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου δήλωσε τα εξής: "λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης και την ποικιλία των διαφόρων μέτρων που έλαβαν τα Κράτη Μέλη, κατά την άποψή μου ήταν σκόπιμο να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με την κατάσταση ετοιμότητας και συντονισμού σε πολιτικό επίπεδο".

"Ο πυρήνας της εστίας παραμένει στην Κίνα, όπου βρίσκεται το 99% των αναφερόμενων περιπτώσεων. Μέχρι στιγμής μόνο λίγες περιπτώσεις καταγράφονται στην ΕΕ. Αλλά οι ιοί δεν γνωρίζουν σύνορα", επεσήμανε η Επίτροπος.

"Από την πλευρά ΕΕ, υποστηρίζουμε κυρίως μέσω συντονισμού των πληροφοριών, την εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου και την καθοδήγηση των αρχών δημόσιας υγείας, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των νοσοκομείων, τη χρηματοδότηση της έρευνας εμβολίων και την παροχή υποστήριξης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ", σημείωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Εξήγησε δε ότι τα Κράτη Μέλη συνολικά διαθέτουν ισχυρά συστήματα υγείας και είναι καλά προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν πιθανές περιπτώσεις λοιμώξεων από το COVID-19, (όπως ονομάζεται πλέον) εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης και διαχείρισης των περιστατικών και της ανίχνευσης επαφών των φορέων του ιού.

"Η συνεχής επαγρύπνηση και η ετοιμότητα των Κρατών Μελών σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης έχει μεγάλη σημασία", επισήμανε και τόνισε ότι για την ΕΕ, αυτό σημαίνει την επαρκή ετοιμότητα νοσοκομειακής και εργαστηριακής ικανότητας, τις ικανότητες ανίχνευσης και τη διαθεσιμότητα προστατευτικού εξοπλισμού.

"Επί του παρόντος, οριστικοποιούμε τις εκτιμήσεις σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Σήμερα ενημέρωσα τους υπουργούς ότι, αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κοινές προμήθειες με τα Κράτη Μέλη για περισσότερο εξοπλισμό", σημείωσε.

"Αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαστε έτοιμοι για περισσότερη αλληλεγγύη και συνεργασία. Κανένα Κ-Μ δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό μόνο του", τόνισε.

"Ένα σημαντικό μήνυμα που απηύθυνα στα Κ-Μ σήμερα ήταν ότι συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι καθοριστικής σημασίας - τώρα δεν είναι η στιγμή για εθνικά ή κατακερματισμένα μέτρα", προειδοποίησε η Στ. Κυριακίδου.

"Πολλά μέτρα που σχετίζονται με την υγεία θα είναι πάντοτε αρμοδιότητα των Κ-Μ, αλλά χρειαζόμαστε μια συντονισμένη, αναλογική επιστημονική προσέγγιση σύμφωνα με τις συστάσεις του ECDC και του ΠΟΥ. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα στα σημεία εισόδου", τόνισε.

"Η συνεχής επαγρύπνηση και ετοιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο συνεπάγεται τη συνέχιση της υποστήριξης των προσπαθειών για περιορισμό της επιδημίας και τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσής της, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της υποστήριξης προς την Κίνα. Αυτό σημαίνει περαιτέρω υποστήριξη της έρευνας για τον ιό - όπως η επιχορήγηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη νέων ερευνών", τόνισε ενημερώνοντας για έναρξη κλινικών δοκιμών μέσω του δικτύου 3.000 νοσοκομείων και 900 εργαστηρίων σε 42 χώρες.