Αυτή την Κυριακή μαζί με τη Realnews, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το Ένθετο για το Αυτοκίνητο

Ο Σπύρος Ρέκκας, παρουσιάζει όλα τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς.

Αναλύει την τεχνολογία των αυτοκινήτων και σκιαγραφεί την επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης, που θα αναπτυχθεί γύρω από την ηλεκτροκίνηση.

Συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας, που καθορίζουν το μέλλον του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Κυκλοφορεί και με την έκδοση των 2€

Realauto