Ο ΟΤΕ βγήκε στις αγορές με επιτόκιο κάτω από 1%

Ο ΟΤΕ σε καλύτερη θέση από το ελληνικό κράτος. Διασφαλίζει επιτόκιο κάτω του 1% σε ομόλογο επταετούς διάρκειας.

Με εμφατικό τρόπο επιβεβαιώνεται η επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για το νέο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ διασφαλίζει πολύ καλύτερους όρους από το ελληνικό κράτος με επιτόκιο κάτω του 1%.

Η εξασφάλιση ιδιαίτερα χαμηλού επιτοκίου από ελληνική επιχείρηση έχει άμεση σχέση με την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΟΤΕ, παρά την οικονομική κρίση την τελευταίας δεκαετίας, χρονική περίοδο κατά την οποία εδραίωσε ακόμη περισσότερο την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και μπήκε με επιτυχία και στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών και των έργων πληροφορικής. Η πορεία αυτή αποτυπώνεται στα ανοδικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν έτι περαιτέρω από την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Δικτύων Νέας Γενεάς και υπηρεσιών 5G. Σημαντική παράμετρος στην συνεχή ανοδική πορεία του Ομίλου στην αξιολόγηση των χρηματοδοτικών Οίκων είναι και η σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης από 4,3 δισ. Ευρώ πριν 9 χρόνια στα 600 εκατ. ευρώ σήμερα.

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Ομίλου ΟΤΕ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Τσαμάζ, αναφέρθηκε στην διαρκή προσπάθεια της λειτουργικής αναδιάρθρωσης με στόχο την κατάργηση δομών με πολύπλοκες και κοστοβόρες διαδικασίες με υψηλό λειτουργικό κόστος, λέγοντας: «Πρέπει να ανασχεδιάσουμε το λειτουργικό μας μοντέλο για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να ανταποκριθούμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών. Πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι, να αναθέσουμε κάποιες δραστηριότητες σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μεταφέρουμε άλλες σε ξεχωριστές μονάδες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων και να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας. Επιχειρούμε σε μία παγκόσμια αγορά που υποστηρίζει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό. Καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, εμείς πρέπει να επιταχύνουμε τον λειτουργικό και ψηφιακό μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακών τεχνολογιών πάνω σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο».

Ισχυρή υποστήριξη από την Deutsche Telekom

Η ανοδική πορεία του Ομίλου ΟΤΕ έχει γίνει «success story» στην Deutsche Telekom, η οποία ως μέτοχος με 46%, διασφάλισε την αγορά του 20% του ομολόγου με την καταβολή 100 εκατ. ευρώ σε σύνολο των 500 εκατ. ευρώ, καθώς αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την απόδοσή τους. Είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η μητρική γερμανική εταιρεία μετέχει σε ομόλογο του ΟΤΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει τα ανωτέρω. Σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ το νέο ομολογιακό θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή παλαιότερων ομολόγων, που λήγουν τον προσεχή Δεκέμβριο ύψους 349 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375% το πρώτο και τον Ιούλιο του 2020 ύψους 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5% το δεύτερο με προφανή οφέλη για τον Ομιλο ΟΤΕ τόσο στην ρευστότητά του, όσο και στην αποτύπωση των νέων οικονομικών αποτελεσμάτων.