Quantcast

Οι «παγίδες» στις φορολογικές δηλώσεις

Τι πρέπει να προσέξουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες για να μην πληρώσουν επιπλέον φόρους.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, το αργότερο στις αρχές Απριλίου, αναμένεται να ανοίξει το Τaxisnet, με περισσότερους από 9 εκατομμύρια φορολογουμένους να πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι το τέλος Ιουνίου και να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 31 Ιουλίου, ακόμη και εάν επιλέξουν κάποιοι να υπoβάλουν τη δήλωσή τους την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Και φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, ώστε να μην πληρώσουν φόρους που δεν τους αναλογούν.

Η Realnews, με τη βοήθεια της φοροτεχνικού Φιλοθέης Μακριδάκη, σας παραθέτει έναν χρήσιμο οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης.

Επικαιροποίηση στοιχείων

Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να ανοίξουν τα έντυπα και να ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσής τους. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσουν οπωσδήποτε το έντυπο Ε1, ανάλογα με τις ιδιοκτησίες που κατέχουν, καθώς και τις επαγγελματικές δραστηριότητες αντίστοιχα τα έντυπα Ε2 και Ε3.

Οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, λαμβάνοντας ξεχωριστό εκκαθαριστικό ο καθένας. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι δηλώσεις θα υποβληθούν χωριστά μόνο αν έχει δηλωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου από τον έναν εκ των δύο συζύγων η επιθυμία για κάτι τέτοιο. Τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση ή χωριστή ανάλογα με την επιθυμία τους οποιαδήποτε στιγμή.

Επίσης, μπορεί να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του μόνο εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ είναι η ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ γι’ αυτές τις ενέργειες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει έγγαμη σχέση και οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται χωριστά , αν ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 της δήλωσης με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, καθώς και τον κωδικό 092, που αφορά τη φιλοξενία, επιλέγοντας κατά την ηλεκτρονική υποβολή την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία περιλαμβάνεται στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για τη δήλωση της κατοικίας κατά την υποβολή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων.

Εξαρτώμενα τέκνα

Επίσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται εξαρτώμενα εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών εμφανίζεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον τα στοιχεία τους αναγραφούν στον πίνακα 8.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005 και 006 του πίνακα 3, στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ, συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα μέρος συμφώνου συμβίωσης και, αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλον.

Επίσης, εάν οι έγγαμοι είναι και οι δύο μισθωτοί ή συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα και υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν θέλουν να εξασφαλίσουν και οι δύο το αφορολόγητο λόγω τέκνων, πρέπει και οι δύο να συμπληρώσουν τα στοιχεία των τέκνων στον πίνακα 8 της δήλωσής τους. Διευκρινίζεται ότι, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του 2024.

Σημειώνεται ότι δεν βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο, ενώ δεν θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο.

Επαγγελματίες

Φέτος εξαιρούνται για πρώτη φορά από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό και μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αύξησαν (και διατήρησαν αυξημένο), σε σύγκριση με τους προηγούμενους 9 μήνες του 2022, τον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Επίσης, όσοι έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η/1/2020 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31/12/2022 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή από το 9% στο 4,5%, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2022 το πολύ έως 10.000 ευρώ. Ολοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν τον μειωμένο συντελεστή, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης του εντύπου Ε1.

Αφορολόγητο

Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2022 προερχόμενο εκ μιας ή περισσοτέρων από τις πέντε βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η/1/2022 έως τις 31/12/2022 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του εισοδήματός του. Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking κ.λπ., ενώ το ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπ’ όψιν δεν μπορεί να υπερβεί τα 20.000 ευρώ.

Αν ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το μη συγκεντρωθέν ποσό φορολογείται με 22%.

Πολύ σημαντικό είναι το ότι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε 8 κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης 22%, εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Πρόκειται για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές και ποδολόγους.

Επίσης, όσοι φορολογούμενοι πραγματοποίησαν το 2022 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ, δόσεις δανείων και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2022 από τις παραπάνω πέντε βασικές πηγές, οφείλουν να έχουν καλύψει ποσοστό 20% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Από την υποχρέωση να καλύψουν το 20%-30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως για το φορολογικό έτος 2022 συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών: Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, ανήλικοι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στρατευμένοι, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας, δηλαδή άνω των 6 μηνών, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα, καθώς και οι φυλακισμένοι.