Quantcast

Το Compete GR βάζει τώρα στόχο την ανταγωνιστικότητα

Ποιος είναι ο ρόλος του νεοσύστατου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Πότε θα καταθέσει τις πρώτες προτάσεις. Από ποιους απαρτίζεται. Ο Σίμος Ανταστασόπουλος τέθηκε επικεφαλής.

Με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, αλλά και με μια «βεντάλια» ορθών πρακτικών προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους αναμένεται να κάνει την πρώτη του δημόσια παρέμβαση το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (COMPETE GR) το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα από 14 παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος του COMPETE GR και του Ελληνο - Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Ανταστασόπουλος, η δομή και η λειτουργία του Συμβουλίου, θα είναι ανάλογη με αυτή της αντίστοιχης δομής των ΗΠΑ. Δηλαδή θα εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και με προτάσεις προς την Πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα, τους επιχειρηματικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους θα επιδιώκει την υπέρβαση των εμποδίων για τη βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Σημειώνεται η δημιουργία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας από ιδιωτικούς φορείς, προβλέπεται πλέον από κοινοτική οδηγία.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο, οι πρώτες προτάσεις θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ οι πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις αναμένονται στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας» που θα διοργανωθεί προς τα τέλη του έτους.

Όπως εξήγησε, συνδυάζοντας τους παγκόσμιους δείκτες με τα εθνικά στοιχεία και μέσα κεφαλαιοποιώντας υψηλή εμπειρία, το COMPETE GR θα παρουσιάζει ετησίως την ΠΥΞΙΔΑ, η οποία και θα εμβαθύνει περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα. «Μέλημά μας είναι η δημιουργία κλίματος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μέσα από τη συνεργασία, τη συμμετοχικότητα και κατά συνέπεια αλλαγής τρόπου θεώρησης των προκλήσεων» συνέχισε, για να υπογραμμίσει ότι «η ανταγωνιστικότητα δεν ορίζεται ούτε βελτιώνεται από τις χαμηλές απολαβές του ανθρώπινου δυναμικού».

Για το λόγο αυτό, το COMPETE GR θα προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς που αφορούν:

- Την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας.

- Τη βελτίωση της καθολικής εικόνας της Ελλάδας

- Τη διασύνδεση με συστηματικό τρόπο του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα.

- Την αξιοποίηση των διασυνοριακών επενδυτικών σχέσεων που αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας.

- Τη διάχυση της πραγματικής έννοιας και της σημασίας της ανταγωνιστικότητας στην κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα.

Λείπει το αφήγημα

Στην παρέμβαση του αντιπρόεδρος του COMPETE GR Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, της ΕΕΤ και του ΧΑ, σημείωσε ότι η βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας, είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη χώρα και την οικονομίας και αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για να πάμε μπροστά. Ωστόσο, υπογράμμισε η προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να συνδεθεί και με ένα εθνικό αφήγημα, το οποίο λείπει. Πρέπει να φτιάξουμε έναν χάρτη για το που θέλουμε να πάμε, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρθηκε χθες, στις ενδεικτικές προτάσεις και δράσεις που θέτει σε προτεραιότητα το COMPETE GR, περιλαμβάνονται οι τομείς στους οποίους με βάση τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα, υστερεί σημαντικά. Στις παρενθέσεις, αποτυπώνεται η θέση της Ελλάδας ανά δείκτη σε σύνολο 140 χωρών.

Οι ενδεικτικές δράσεις προτεραιότητας είναι οι εξής:

- Η ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ενδυνάμωση των ελεγκτικών και απολογιστικών προτύπων (119/140).

- Η υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα (99/140).

- Η μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες μάνατζερς (84/140).

- Η αμοιβή με βάση την παραγωγικότητα (111/140).

- Η αξιολόγηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού και η πρόθεση ανάθεσης αρμοδιοτήτων (100/140).

- Η αποδοχή της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των στερεοτύπων (όπως των ηλικιακών διακρίσεων κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας (123/140).

- Η μεγέθυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων όπως FinTech (χρηματο-οικονομικοί οργανισμοί), CleanTech (εναλλακτικές μορφές ενέργειας), EdTech (εκπαίδευση), RegTech (κανονιστικό πλαίσιο) (120/140).

- Συστηματικές προσπάθειες αλλαγής νοοτροπίας για μεγαλύτερη ανάληψη του ρίσκου εντός των εταιρειών (intrapreneurship) (90/140).

- Ο προσανατολισμός στο μέλλον με την πολλαπλάσια ταχύτητα και τη σωστή στόχευση (135/140).

- Η προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα (135/140).

- Η εξασφάλιση από την κυβέρνηση σταθερού πλαισίου για την άσκηση του επιχειρείν (135/140).

- Η αποτελεσματική απόκριση της κυβέρνησης απέναντι στην αλλαγή (135/140).

- Η ύπαρξη μακροχρόνιου οράματος για τη χώρα από την κυβέρνηση (135/140).

- Ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης (131/140).

- Φορολογικό πλαίσιο και ελάφρυνση φόρων (118/140) και μη-μισθολογικών επιβαρύνσεων (119/140) με στόχο την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και την ενίσχυση της απασχόλησης με θέσεις υψηλά στην αλυσίδα αξίας.

- Η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για μια οικονομία δεξιοτήτων και όχι επαγγελμάτων.

- Ξεκινώντας από την αναβάθμιση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών (119/140) και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (111/140).

Τα ιδρυτικά μέλη του COMPETE GR

Πρόεδρος

Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πετσιάβας Α.Ε., Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς, Πρόεδρος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET)

Γραμματέας

Αθανάσιος Σαββάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, SavvyCan A.E., Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Γενική Διευθύντρια

Δρ. Βενετία Κουσία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Μέλη ΔΣ

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts

Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Capital Partners Α.Ε.

Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Pharmathen Α.Ε.

Δημήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Greece

Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Μιχάλης Στασινόπουλος, Νόμιμος Εκπρόσωπος, EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Πρόεδρος, Συμβούλιο “Ελληνική Παραγωγή”

Ιωάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣBΕ)

Συμεών Τσομώκος, Ιδρυτής και Πρόεδρος, The Delphi Economic Forum

Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International Inc.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Βασίλης Καφάτος, Εταίρος, Clients & Industries, Deloitte Business Solutions A.Ε.

Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner και Διευθύνων Σύμβουλος, The Boston Consulting Group Hellas Α.Ε.

Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Τράπεζα Πειραιώς

Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος

Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Ερευνών, διαΝΕΟσις

Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών