Δεσμεύει η παρούσα Βουλή τις αποφάσεις της επόμενης;

Το ζήτημα της δέσμευσης της δεύτερης Βουλής από τις αποφάσεις της πρώτης έχει, από θεωρητική άποψη, πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίκλησή της στην εν εξελίξει αναθεώρηση αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν, ως προς το πώς μια επιστημονική άποψη μπορεί, «εργαλειοποιούμενη», να οδηγήσει στα ακριβώς αντίθετα πολιτικά αποτελέσματα από αυτά που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτήν.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Γιώργου Σωτηρέλη στην ιστοσελίδα slpress.gr