Με γραπτές εξετάσεις η χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας

 Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών στη Βουλή.

Οι γραπτές εξετάσεις από τις οποίες θα πιστοποιείται η επαρκής γνώση σε πέντε κομβικούς τομείς και συγκεκριμένα σε γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμό και θεσμούς του πολιτεύματος θα είναι πλέον προαπαιτούμενο για κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης προς την Ελληνική Πολιτεία. 

Τα παραπάνω προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και εισάγεται άμεσα προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο ορίζει ότι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος διαχωρίζεται από την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αιτούντος και εφεξής θα πιστοποιούνται με Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση το οποίο θα αποκτάται μέσω γραπτών εξετάσεων. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η απόκτηση του Πιστοποιητικού θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. 

Ειδικά για τη γνώση ελληνικής προβλέπεται ότι θα πρέπει να είναι στο επίπεδο γνώσεων μαθητή που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.