Quantcast

Η Sanofi πρωτοπορεί στην καινοτόμο Έρευνα & Ανάπτυξη, με Τεχνητή Νοημοσύνη και επαναστατικές Τεχνολογίες

Με όραμα να αναζητά τα θαύματα της επιστήμης για να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, η Sanofi έχει καθιερωθεί ως μία από τις ηγέτιδες παγκόσμιες βιοφαρμακευτικές εταιρίες, προσφέροντας καινοτόμες θεραπείες για σοβαρές, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις. 

Στρατηγικά προσανατολισμένη στην καινοτόμο Έρευνα και Ανάπτυξη, η εταιρεία διατηρεί 59 εργοστασιακές εγκαταστάσεις και 20 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο, αναπτύσσοντας επαναστατικές θεραπείες σε εύρος κατηγοριών, όπως η Ανοσολογία, οι Σπάνιες παθήσεις, η Ογκολογία και η Πολλαπλή Σκλήρυνση, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο Εμβολίων.

Η Sanofi οδηγεί τον μετασχηματισμό της ιατρικής πρακτικής μέσω της πρωτοποριακής επιστήμης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, η Επιστήμη των Δεδομένων, η Βαθιά Μάθηση, η Βιοαπεικόνιση, είναι ψηφιακά εργαλεία που η Sanofi έχει κατακτήσει και αξιοποιεί στο έπακρο, μέσα από καινοτόμες και προηγμένες πλατφόρμες, δημιουργώντας την επόμενη γενιά «έξυπνων» φαρμάκων και εμβολίων.

Ειδικότερα, οι νέες γνώσεις που αποκτώνται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών μεγιστοποιούν τις δυνατότητες της Έρευνας, επιτρέποντας στους επιστήμονες της Sanofi να εμβαθύνουν περαιτέρω στους μηχανισμούς των νοσημάτων και να επεκτείνουν τις δυνατότητες εφαρμογής της Ιατρικής Ακριβείας. Για παράδειγμα, στον τομέα της Ανοσολογίας, η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας της φλεγμονής οδηγεί στην ανάπτυξη νέων και καλύτερα στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Οι τεχνολογίες βιοαπεικόνισης επιτρέπουν στους ερευνητές να βλέπουν τις πρωτεΐνες «εν δράσει», ενώ είναι εφικτή η χαρτογράφηση των γονιδίων του κάθε κυττάρου ξεχωριστά. Βάσει των παραπάνω, η Sanofi έχει ήδη περάσει από τους βιολογικούς παράγοντες και τα μικρά μόρια στην εποχή της Γονιδιωματικής, αναπτύσσοντας μία νέα γενιά θεραπειών οι οποίες παρέχουν απευθείας οδηγίες στα κύτταρα, βοηθώντας το σώμα να παράγει, να επιδιορθώνει ή να απομακρύνει βασικές πρωτεΐνες. Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγονται νέες δυνατότητες στη θεραπεία νοσημάτων για τα οποία σήμερα είναι διαθέσιμες ελάχιστες επιλογές ή δεν υπάρχει καμία εναλλακτική.

Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό την ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση των νοσημάτων και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Πρωτοποριακές πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων και μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης όπως τα νευρωνικά δίκτυα, ενεργός μάθηση για τον σχεδιασμό φαρμάκων και μορίων και μοντέλα ενσωμάτωσης κλινικών και μοριακών δεδομένων για τη βελτίωση των κλινικών μελετών, επιστρατεύονται από τη Sanofi σε όλα τα στάδια της Έρευνας & Ανάπτυξης. Μέσω της συλλογής δεδομένων πραγματικού κόσμου και της χρήσης «έξυπνων» συσκευών, αναπτύσσονται αλγορίθμοι που επιταχύνουν σημαντικά το διάστημα ανάπτυξης ενός φαρμάκου ή εμβολίου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, μεταξύ υποψήφιων χημικών μορίων και θεραπευτικών στόχων, η πιθανότητα ορθής επιλογής αυξάνεται κατά 20-30%, ή στην περίπτωση ενός mRNA εμβολίου, επιλέγεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ο κατάλληλος σωματιδιακός φορέας που θα το μεταφέρει στα κύτταρα-στόχους. Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Έρευνα επιταχύνεται από εβδομάδες σε ώρες και από ημέρες σε μήνες.

Με την εφαρμογή των προηγμένων τεχνολογιών, η Sanofi επαναπροσδιορίζει επιπλέον τον τρόπο διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών, με πιο εύστοχο σχεδιασμό και σύμφωνα με ένα πιο συμπεριληπτικό μοντέλο, που αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη πιστότητα τον υπό μελέτη πληθυσμό ασθενών. Χρησιμοποιώντας στο έπακρο τους παραπάνω πόρους, η εταιρεία καταφέρνει να ανακαλύπτει και να προσφέρει αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες θεραπείες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ασθενών, μετατρέποντας το ανέφικτο σε εφικτό

Η εστίαση στην ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας αναδεικνύεται επίσης και από τη σημαντική επένδυση της Sanofi στην Έρευνα και Ανάπτυξη: το 2022 επενδύθηκαν 6,7 δις ευρώ, που αντιστοιχούν στο 15,6% των καθαρών πωλήσεων. Επικεντρώνοντας την έρευνα σε θεραπευτικές κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας, στα πεδία της Ειδικής Φροντίδας και των Εμβολίων, το παγκόσμιο κλινικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει 79 εξελισσόμενα κλινικά προγράμματα στην Ογκολογία, Ανοσολογία και Φλεγμονή, Νευρολογία, Σπάνιες παθήσεις και Σπάνιες Αιματολογικές Διαταραχές, καθώς και στα Εμβόλια, ενώ 83% των προϊόντων να είναι πρώτα στην κατηγορία τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι το 74% των κλινικών προγραμμάτων προέρχονται από την ίδια την εταιρεία, ωστόσο η επένδυση στην καινοτομία περιλαμβάνει και παράλληλες συνεργασίες, με σκοπό τη διασφάλιση της πλέον προηγμένης επιστημονικής αριστείας και τεχνολογικής υποδομής.

                                                                                                                            MAT-GR-2300742-V1-11.2023