Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

ΕΕ: Έλεγχος των συνόρων και τρομοκρατία (audio)

Τα μέτρα της ΕΕ για την πρόληψη νέων τρομοκρατικών επιθέσεων περιλαμβάνουν διεξοδικούς ελέγχους στα σύνορα της Ευρώπης, καλύτερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον εντοπισμό υπόπτων και τον περιορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και άλλα.

Ποιος είναι όμως ο ορισμός της τρομοκρατίας σύμφωνα με την ΕΕ;

Σύμφωνα με τον κοινό νομικό ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αδικήματα ταξινομούνται ως τρομοκρατικά όταν διαπράττονται για τους εξής σκοπούς:

-όταν υπάρχει σοβαρός εκφοβισμός ενός πληθυσμού;

- όταν υπάρχει αθέμιτος εξαναγκασμός κυβέρνησης ή διεθνούς οργανισμού να εκτελέσει ή να παραλείψει οποιαδήποτε πράξη;

-όταν υπάρχει σοβαρή αποσταθεροποίηση ή καταστροφή των θεμελιωδών πολιτικών, συνταγματικών, οικονομικών ή κοινωνικών δομών μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού.

Για να καταγραφούν οι μετακινήσεις πολιτών εκτός ΕΕ στο χώρο Σένγκεν και να επιταχυνθούν οι έλεγχοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν σε νέο σύστημα καταχώρησης εισόδου/εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών. Οι νέοι αυτοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα αναμένεται να ξεκινήσουν από το 2022.

Οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου που αναμένεται να καταστεί πλήρως λειτουργικό από το 2022.